Bendrojo ugdymo dalykų metodinė grupė

PATVIRTINTA
Šilutės žemės ūkio mokyklos
direktoriaus 2017 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. P2-108V

Šilutės žemės ūkio mokyklos bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės darbo planas 2017-2018 m.

Peržiūrėti bendrojo ugdymo dalykų metodinė grupę

Bendrojo ugdymo dalykų metodinės grupės sudėtis

 Danutė Marozienė  Mokytoja metodininkė  Etika
 Irena Atutienė  Mokytoja metodininkė  Lietuvių k.
 Gitana Bagdonienė  Mokytoja metodininkė  Lietuvių k.
Laima Bujokienė Vyr. mokytoja Biologija
 Asta Gratkauskienė  Mokytoja metodininkė  Užsienio k. (anglų)
 Anna Novikova-Čičirkienė  Mokytoja  Užsienio k. (anglų)
 Irena Laukaitienė  Vyr. mokytoja  Užsienio k. (rusų)
 Laimutė Kulevičienė  Mokytoja metodininkė  Matematika
 Regina Gedaitienė  Mokytoja metodininkė  Matematika
 Gaiva Būdvytienė  Mokytoja metodininkė  Istorija
 Petras Stankus  Mokytojas metodininkas  Geografija
 Vygantė Jukniuvienė Mokytoja metodininkė  Biologija
 Regina Mineikienė  Vyr. mokytoja  Fizika
 Algimantas Karinauskas  Mokytojas metodininkas  Kūno kultūra
 Petras Dylertas  Mokytojas metodininkas  Kūno kultūra