Specialybės dalykų metodinė grupė

PATVIRTINTA
Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus
2017 m. spalio 6 d. įsakymu
Nr. P2-108V

Specialybės dalykų metodinės grupės
veiklos planas 2017- 2018 m.

Peržiūrėti veiklos planą

Specialybės dalykų metodinės grupės sudėtis

Oksana Degutytė  Prof.mokytoja  Ekonomika
 Jonas Dyglys Prof. mokytojas Žuvininkystė
Gražina Kazlauskienė  Mokytoja metodininkė  Logistika, ekonomika
 Ričardas Stonkus  Prof. mokytojas  Žuvininkystė
 Antanas Šilinskas Prof. vyr. mokytojas  Logistika
 Evelina Oželienė  Prof. vyr. mokytoja  Logistika
 Bronislava Valančienė  Prof. mokytoja  Buhalterinė apskaita
 Vytautas Chockevičius  Prof. mokytojas  Informacinės technologijos
 Artūras Knašas  Prof. vyr. mokytojas  Informacinės technologijos
 Kazimieras Bumblauskas  Prof. mokytojas  Statybinė braižyba, statybos darbų technologija
 Benediktas Klumbys  Prof.mokytojas  Žuvininkystė
 Virginijus Jončas  Prof. vyr. mokytojas  Technikos priežiūra
 Arvydas Būdvytis  Prof. vyr. mokytojas  Technikos priežiūra
 Rolandas Niauronis  Mokytojas metodininkas  Technikos priežiūra
 Algirdas Orentas  Prof. vyr. mokytojas  Technikos priežiūra
 Vidas Šilinskas  Prof.mokytojas  Technikos priežiūra
 Rimantas Tamošaitis  Prof. vyr. mokytojas  Technikos priežiūra
 Darius Tubutis  Mokytojas metodininkas  Kelių eismo taisyklės
 Gedutė Kuisienė  Prof. vyr. mokytoja  Kirpimas
 Reda Jurgėlienė  Prof. vyr.mokytoja  Kirpimas
 Laima Gurjanova  Prof. mokytoja  Teisė, darbuotojų sauga ir sveikata
 Agnė Pielikytė  Prof. mokytoja  Psichologija, profesinė etika
 Asta Ulevičienė  Prof. mokytoja  Dailė, spec. piešimas
 Regina Acuvienė  Prof. vyr. mokytoja  Biuro vadyba
 Galina Deimantienė  Prof. vyr. mokytoja  Statybos darbų technologija
 Romualda Raštutienė  Prof. vyr. mokytoja  Statybos darbų technologija
 Gražina Jončienė  Prof. vyr. mokytoja  Maisto ruošimo technologija
 Lolita Dobravolskienė  Prof. vyr. mokytoja  Maisto ruošimo technologija
 Indrė Skablauskaitė Profesijos mokytoja  Maisto ruošimo technologija
Gintautas Tomkevičius Profesijos mokytojas Žuvininkystė