Virėjo specialybė SUP poreikių mokiniams

Apie specialybę

Mokymo programa skirta SUP mokiniams įgyti virėjo profesinę kvalifikaciją. Mokiniai mokosi sveikos mitybos pagrindų, maisto apdorojimo būdų, maitinimo įmonių įrengimų, maisto atsargų ruošimo bei laikymo, sanitarijos ir higienos, kalkuliacijos ir apskaitos dalykų bei kulinarijos pagrindų: gaminti įvairias sriubas, padažus, mėsos, žuvies, daržovių, varškės, kiaušinių, makaronų, miltinius bei saldžiuosius patiekalus, serviruoti stalus, aptarnauti svečius. Taip pat jiems dėstomi bendrieji dalykai: ekonomikos ir verslo pagrindai, estetika, valstybinės kalbos kultūra ir specialybės kalba, informacinės technologijos, specialybės užsienio kalba, dorinis ugdymas. Vyksta fizinis mokinių lavinimas.

Priėmimo tvarka

Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis specialybės Šilutės žemės ūkio mokykloje teikiami internetinėje svetainėje www.lamabpo.lt nuo 2017 m. birželio 1 d.  arba tai padaryti galite atvykę į mokyklą adresu Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r.

Apie prašymų pateikimą naudojantis interneto svetaine www.lamabpo.lt skaitykite http://szum.lt/stojantiesiems/priemimo-tvarka/

Stojantieji privalo pateikti

Jei prašymai pateikiami atvykus į mokyklą, tuomet stojantieji privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Įgyto išsilavinimo pažymėjimą
  • Paso (asmens tapatybės kortelės) kopiją,
  • Sveikatos pažymėjimus (formos 086/a ir 027-1/a),
  • 3 foto nuotraukas (3×4),
  • Gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą,
  • Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl vidutinio intelekto sutrikimo, papildomai pateikia mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją. Šie asmenys turės atlikti profesinės mokyklos parengtas užduotis, patikrinančias asmens gebėjimą mokytis pagal pasirenkamą specialybę.

Konsultavimas vyksta adresu Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r., tel. (8 441) 53360

Priimame mokytis

Išsilavinimo neįgiję  asmenys, baigę (ar mokęsi pagal) pagrindinio ugdymo individualizuotą, socialinių įgūdžių programą, adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo programą ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl nežymaus ar vidutinio intelekto sutrikimo, bet ne jaunesni kaip 16 m.